Adresse: Rossmollgata 50, 9613 Hammerfest, Norway - Tlf: +47 78 42 82 00 e-post:
 
Meny
Nyhetsarkiv
Ren teknologi
Gasskraft
Fakta
Energihistorie
Lenker
Last ned
Konsesjonssøknad
Konsekvensutredning
Tilleggsutredning
Utslippssøknad
Anke
Anke fra Zero
Anke fra Sargas
Avslag fra NVE
Tillatelse fra SFT
Forpliktelser
Kraft i Nord
Infrastruktur
Virkningsgrad
Samfunnsøkonomi
Presentasjoner
Om byen
Prinsipp
Naturgass
Renseteknologi
Film
Energifilm
 
  Relevante lenker
- Hammerest energi
- Hammerfest strøm
- Siemens
- EU's side om fosile brensler
- Naturvernforbundet
- Bellona
- Zero Emission Resource Organisation
- How Stuff Works: Power grids
- Statnett
- Statkraft
- Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
- Orapp - Økonomisk Rapport på nett
 
  Energifilm


(klikk for større bilde)