Adresse: Rossmollgata 50, 9613 Hammerfest, Norway - Tlf: +47 78 42 82 00 e-post:
 
Meny
Nyhetsarkiv
Ren teknologi
Gasskraft
Fakta
Energihistorie
Lenker
Last ned
Konsesjonssøknad
Konsekvensutredning
Tilleggsutredning
Utslippssøknad
Anke
Anke fra Zero
Anke fra Sargas
Avslag fra NVE
Tillatelse fra SFT
Forpliktelser
Kraft i Nord
Infrastruktur
Virkningsgrad
Samfunnsøkonomi
Presentasjoner
Om byen
Prinsipp
Naturgass
Renseteknologi
Film
Energifilm
 
  Hva er gasskraft?

Naturgass er et samlebegrep for gass som er dannet ved nedbrytning og omdanning av organisk materiale under jordens overflate. I Nordsjøen ble olje- og gassforekomstene dannet for mange millioner år siden. Her ble døde mikroorganismer og planterester på havbunnen omdannet til olje og gass under påvirkning av høyttrykk og varmen fra jordens indre, uten tilførsel av oksygen.

Før pleide man kun å bruke oljen og brenne gassen, men nå skilles de fra hverandre og begge deler brukes. Gassenergi (gasskraft) er den energien som er lagret i gassen og som kan bli utnyttet. Gass brukes i hele Europa og distribueres ved hjelp av rørnett i hele Vest-Europa. En del av gassen føres hjem til forbrukerne hvor den som regel blir omdannet til varme. Ved oppvarming utnyttes 100 % av energien.


Gasskraft i Norge

Norge har store naturressurser i form av olje og gass. Helt siden vi begynte å hente opp oljen i mot slutten av 1960-årene har den vært den viktigste av disse kildene, men det er antatt at gassen vil ta over oljens posisjon som vår fremste eksportartikkel ganske snart. Dette har sammenheng med nye, store naturgassfunn. Norge produserer omkring 80 milliarder standardkubikkmeter (Sm3), og er verdens tredje største eksportør av naturgass.

I mange år har Norge eksportert gass til flere land i Europa. Blant annet Belgia, Tyskland, Nederland og Frankrike har kjøpt norsk gass og brent den for produksjon av elektrisitet. Norge har ikke benyttet seg av denne muligheten for kraft. Stortinget har nemlig vært imot gasskraftverk av hensyn til CO2-utslippene.

 
  Energifilm


(klikk for større bilde)