Adresse: Rossmollgata 50, 9613 Hammerfest, Norway - Tlf: +47 78 42 82 00 e-post:
 
Meny
Nyhetsarkiv
Ren teknologi
Gasskraft
Fakta
Energihistorie
Lenker
Last ned
Konsesjonssøknad
Konsekvensutredning
Tilleggsutredning
Utslippssøknad
Anke
Anke fra Zero
Anke fra Sargas
Avslag fra NVE
Tillatelse fra SFT
Forpliktelser
Kraft i Nord
Infrastruktur
Virkningsgrad
Samfunnsøkonomi
Presentasjoner
Om byen
Prinsipp
Naturgass
Renseteknologi
Film
Energifilm
 
  Goliat kan bli CO2-fritt

En utbygging av Goliat-feltet kan gjøres uten CO2-utslipp, mener Hammerfest Energi. Det vil gi en miljøprofil helt ukjent på norsk sokkel fram til i dag. Nå kaster Hammerfest Energi frem ideen om "miljøverk".


 

Forslaget er kastet fram av Hammerfest Energi AS, som ser store muligheter for gasskraftteknologi med CO2-rensing dersom det blir aktuelt med en ny feltutbygging i Barentshavet, skriver Finnmark Dagblad.

Goliat-feltet, om det svarer til forventningene, kan være en mulighet til å legge inn CO2-elementet både i produksjon av elektrisitet til driften av feltet og til brønnstimulering som gir muligheter for å få opp mer av oljen i feltet.

Sprekt påfunn

 I Oljedirektoratet ønsker man kun å uttale seg på generelt grunnlag, ettersom det fortsatt gjenstår en god del av boringen av ENIs brønn ute på feltet og det foreligger følgelig heller ikke endelige anslag for ressursene i feltet. – Det ligger i Oljedirektoratets mandat å finne fram til utbyggingsmodeller som er så miljøvennlige som mulig. Dette er et sprekt påfunn og kan være vel verdt å se nærmere på, er reaksjonen fra direktør Bente Nyland overfor FD. Hun har ansvaret for bl.a. analyser av letemodeller.

Avventer

 Også sjefsingeniør Gunnar Einang i direktoratet mener det kan være fornuftig å forfølge slike ideer. Direktoratet har vært involvert i forsøk på CO2-injisering på Gullfaks-feltet. Disse studiene ga ikke de ønskede resultater i en bedriftsøkonomisk sammenheng, men lønnsomheten varierer sterkt med hva som er forholdene på det enkelte aktuelle felt, og disse kan variere sterkt. – Det å komme inn med slike tanker i starten av en planleggingsfase kan være en stor fordel, sier Einang, men peker på en del problemområder som må løses: – Det må være gass nok i feltet, sier han til FD. – Både CO2 og vann er sterkt rustfremmende, som setter store krav til materiale i rørledninger og annet utstyr som kommer i kontakt med den.

Må hente energi

Drift av et oljefelt av den størrelse man antar Goliat er på vil kreve elektrisitet i størrelsesorden 50-70 megawatt ute på selve feltet. Hammerfest Energi har søkt om konsesjon for en prototyp for et gasskraftverk med CO2-rensing i størrelsesorden 100 megawatt. Det betyr at «overskuddskraften» fra et slikt verk kan sendes ut på det vanlige kraftnettet i området uten å skape problemer med totalbelastningen på linjenettet som i dag er en flaskehals i det norske el-distribusjonssystemet.

Støtte på feltet

 En tilleggsverdi som kan legges inn for oppsamling av CO2 både fra kraftproduksjon og fra selve brønnstrømmen er bruk av CO2 som sendes tilbake til feltet som støtte til selve oljeproduksjonen. CO2 kan brukes til såkalt trykkstøtte for å presse mer olje ut av et felt. Den har også under gitte forhold en positiv effekt på oljens beskaffenhet som gjør den lettere å produsere. Forutsetningen er hele tiden at Goliat-feltet viser seg å være lønnsomt, og at det er nok gass sammen med oljen til å forsyne kraftverket med brensel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Energifilm


(klikk for større bilde)