Adresse: Rossmollgata 50, 9613 Hammerfest, Norway - Tlf: +47 78 42 82 00 e-post:
 
Meny
Nyhetsarkiv
Ren teknologi
Gasskraft
Fakta
Energihistorie
Lenker
Last ned
Konsesjonssøknad
Konsekvensutredning
Tilleggsutredning
Utslippssøknad
Anke
Anke fra Zero
Anke fra Sargas
Avslag fra NVE
Tillatelse fra SFT
Forpliktelser
Kraft i Nord
Infrastruktur
Virkningsgrad
Samfunnsøkonomi
Presentasjoner
Om byen
Prinsipp
Naturgass
Renseteknologi
Film
Energifilm
 
  Olje- og energiministeren: Viktig med gasskraft i Hammerfest
- Hammerfest Energis gasskraftverk med CO2-håndtering skal sikre energiforsyningen i Finnmark og LNG-fabrikken på Melkøya, sa statsråd Odd Roger Enoksen på Naturgasskonferansen nylig.
8. november holdt Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen foredraget ”Gasspolitikk i Norge” på NPFs Naturgasskonferansen 2005. Der fremholdt han at Hammerfest Energis planlagte gasskraftverk vil få en sentral rolle for energioppdekningen i Finnmark. Han uttalte også at Norge skal være et miljøpolitisk foregangsland hvor vi skal ta større andel av naturgassen i bruk innenlands. Ved miljøvennlig bruk og gasskraftverk med CO2-rensing skal kraftbalansen sikres også i tørrår. Ilandføringsstedene Tjeldbergodden, Nyhavna, Melkøya, Kårstø og Kollsnes gir muligheter til å ta naturgassen i bruk. Hammerfest Energis gasskraftverk med CO2-håndtering skal sikre energiforsyningen i Finnmark og LNG-fabrikken på Melkøya, og er et av flere spennende prosjekter som er under oppseiling. Gasskraft i Norge skal utvikles innenfor Kyoto-protokollen. Myndighetene skal støtte utviklingen av teknologier som legger til rette for miljøvennlig bruk av gass. Her har Gassnova fått en sentral rolle i utvikling og utprøving av demonstrasjons- og pilotanlegg.
 
  Energifilm


(klikk for større bilde)