Adresse: Rossmollgata 50, 9613 Hammerfest, Norway - Tlf: +47 78 42 82 00 e-post:
 
Meny
Nyhetsarkiv
Ren teknologi
Gasskraft
Fakta
Energihistorie
Lenker
Last ned
Konsesjonssøknad
Konsekvensutredning
Tilleggsutredning
Utslippssøknad
Anke
Anke fra Zero
Anke fra Sargas
Avslag fra NVE
Tillatelse fra SFT
Forpliktelser
Kraft i Nord
Infrastruktur
Virkningsgrad
Samfunnsøkonomi
Presentasjoner
Om byen
Prinsipp
Naturgass
Renseteknologi
Film
Energifilm
 
  Nettet begrenser utbygging
Økt nettkapasitet er en sentral utfordring for å få til økt kraftproduksjon i Finnmark. - Vi må få utbygging i sentralnettet i nord for at vi skal klare å realisere gasskraftverk og vindkraft i Finnmark, sier prosjektdirektør Bjørn Blix i Hammerfest Energi.
Nettet begrenser utbygging Økt nettkapasitet er en sentral utfordring for å få til økt kraftproduksjon i Finnmark. - Vi må få utbygging i sentralnettet i nord for at vi skal klare å realisere gasskraftverk og vindkraft i Finnmark, sier prosjektdirektør Bjørn Blix i Hammerfest Energi. Den viktigste begrensende faktor for økt kraftproduksjon i Finnmark, være seg vindkraft eller gasskraft, er kapasiteten i sentralnettet. Det betyr nettforbindelsen inn og ut av fylket. Overskudd om sommeren I dag er sentralnettet fra Balsfjord og nordover er 132 kV, resten av sentralnettet er, med få unntak, 420 kV. Fylket vårt er grovt sett selvforsynt med elektrisk kraft, men med overskudd om sommeren og underskudd vinterstid. - Vi må altså ha tilførsel av kraft om vinteren, og sørge for å få kraften ut av fylket om sommeren. Utbygging av vindkraft og gasskraft i Finnmark setter problemstillingen om kraftoverskudd på spissen, sier Blix. Han oppfordrer utbyggingsinteressene til å forene kreftene i kampen for å oppnå nettutbygging i nord. - Et slikt arbeid må foregå på flere plan, men viktigst er at vi samles og blir enige om et felles mål, sier Blix. Gasskraft i ”bunnen” Prosjektdirektøren, med ansvar for fremdriften i planene om et gasskraftverk med CO2-håndtering i regi av Hammerfest Energi, mener gasskraft vil supplere vindkraft på en god måte. - Vindmøller bruker bare i gjennomsnitt 40 % av den kapasiteten de legger beslag på i sentralnettet. Det er imidlertid viktig at vindkraftparkene får bruke like stor effekt i nettet som de har installert effekt. For at ikke store deler av nettkapasiteten blir stående ubrukt, er gasskraft velegnet til å sikre effekt i nettet, understreker Bjørn Blix. Likedan fremhever han at gasskraften kan fungere som ”nødkraft” dersom sentralnettet ligger nede. - Gasskraft skaper et robust nett, og kan drive et begrenset område når sentralnettet ligger nede, sier han. Store kostnader Det er enorme kostnader forbundet med å bygge ut sentralnettet i nord. Statnett har kostnadsberegnet en oppgradering fra 132 kV til 420 kV fra Balsfjord til Varangerbotn til 3 mrd kroner, og med en byggetid på 8-10 år. I tillegg krever dette en utbygging videre sørover til Trøndelag, for å transportere kraft fra Finnmark til forbrukerne sør i Norge, investeringer for mellom 4 og 5 mrd kroner. - Når Statnett vurderer slike utbygginger, ser de dem i sammenheng med lignende utbygginger andre steder, både innenlands og utenlands, legger Blix til.
 
  Energifilm


(klikk for større bilde)