Adresse: Rossmollgata 50, 9613 Hammerfest, Norway - Tlf: +47 78 42 82 00 e-post:
 
Meny
Nyhetsarkiv
Ren teknologi
Gasskraft
Fakta
Energihistorie
Lenker
Last ned
Konsesjonssøknad
Konsekvensutredning
Tilleggsutredning
Utslippssøknad
Anke
Anke fra Zero
Anke fra Sargas
Avslag fra NVE
Tillatelse fra SFT
Forpliktelser
Kraft i Nord
Infrastruktur
Virkningsgrad
Samfunnsøkonomi
Presentasjoner
Om byen
Prinsipp
Naturgass
Renseteknologi
Film
Energifilm
 
  Møtte Statnett
Hammerfest Energi har inngått dialog med Statnett med tanke på realiseringen av gasskraftverket. Målet er å bidra til at statsforetaket bygger ut sentralnettet nordover.
- Et positivt møte. Ledelsen i Statnett virket svært interessert i våre planer, og vi mener vi er inne i en god prosess, sier prosjektdirektør Bjørn Blix. Fredag møtte en delegasjon fra Hammerfest Energi bestående av Blix, driftsleder Øyvind Hansen og prosjektmedarbeider Kåre Tormod Nilsen ledelsen i Statnett. Administrerende direktør Odd Håkon Hoelsæter ble grundig orientert om planene om gasskraftverk med CO2-håndtering, og de behov for økt kapasitet i nettet som da melder seg. Per i dag er det flaskehalsproblemer i nettet mellom Finnmark og det øvrige Norge. Med et gasskraftverk og flere vindkraftparker vil disse problemene forsterkes. - Med flaskehalsproblemer er det vår plikt å gå inn i dette og vurdere eventuelle tiltak, var budskapet til Hoelsæter.
 
  Energifilm


(klikk for større bilde)