Adresse: Rossmollgata 50, 9613 Hammerfest, Norway - Tlf: +47 78 42 82 00 e-post:
 
Meny
Nyhetsarkiv
Ren teknologi
Gasskraft
Fakta
Energihistorie
Lenker
Last ned
Konsesjonssøknad
Konsekvensutredning
Tilleggsutredning
Utslippssøknad
Anke
Anke fra Zero
Anke fra Sargas
Avslag fra NVE
Tillatelse fra SFT
Forpliktelser
Kraft i Nord
Infrastruktur
Virkningsgrad
Samfunnsøkonomi
Presentasjoner
Om byen
Prinsipp
Naturgass
Renseteknologi
Film
Energifilm
 
  Foreslår støtte til CO2-fangst
Lavutslippsutvalget har lagt ut sin rapport - Et klimavennlig Norge. Der fremkommer det at prosjekter som Hammerfest Gasskraftverk  - med CO2-fangst - bør støttes over statsbudsjettet.

Lavutslippsutvalget leverte 4. september rapporten "Et klimavennlig Norge" (NOU 2006: 18) hvor de beskriver hvordan Norge skal redusere klimagassutslippene med 2/3 innen 2050. Tiltakene skal omfatte kompetanse, forskning og praktiske tiltak med støtte fra myndighetene. Under elektrisitetsproduksjon foreslår utvalget blant annet:"Iverksetting av CO2-fangst og -lagring fra gass- og kullkraftverk." Utvalget foreslår at utviklingen av CO2-fangst bør støttes over statsbudsjettet og at tiltakene bør settes inn der kostnadene er små. Hammerfest er eneste stedet i Europa som har all infrastruktur for gasskraftverk med CO2-fangst på plass. Her er naturgass, CO2-handteringssystem med geologisk deponi og kraftlinjer som kan frakte kraften til forbrukerne.
Les mer her.
 
  Energifilm


(klikk for større bilde)