Adresse: Rossmollgata 50, 9613 Hammerfest, Norway - Tlf: +47 78 42 82 00 e-post:
 
Meny
Nyhetsarkiv
Ren teknologi
Gasskraft
Fakta
Energihistorie
Lenker
Last ned
Konsesjonssøknad
Konsekvensutredning
Tilleggsutredning
Utslippssøknad
Anke
Anke fra Zero
Anke fra Sargas
Avslag fra NVE
Tillatelse fra SFT
Forpliktelser
Kraft i Nord
Infrastruktur
Virkningsgrad
Samfunnsøkonomi
Presentasjoner
Om byen
Prinsipp
Naturgass
Renseteknologi
Film
Energifilm
 
  Grensesprengende og ren energi

Hammerfest Energi AS planlegger å bygge et 100 MW gasskraftverk med CO2-håndtering på Rossmolla i Hammerfest kommune. Gasskraftverket blir det første i sitt slag i Verden, og sprenger teknologiske og miljømessige grenser. Hammerfest Gasskraft skal drives med naturgass fra Snøhvitfeltet som føres i rørledning i sjø fra Statoils LNG-anlegg på Melkøya, en avstand på ca 2 km. Hammerfest Gasskraft vil gi en el-produksjon på 700-800 GWh/år. Kraftverket knyttes til eksisterende nett med en tilkobling til den nye 132 kV ledningen mellom Hammerfest trafo og Melkøya.

Integrert rensing

Hammerfest Gasskraft blir en prototype. Her skal CO2 isoleres fra resten av gassen, -integrert i prosessen mot energi. Denne form for CO2-rensing er ikke blitt gjort før. Bakgrunnen for den planlagte etableringen er:
 • Behov for økt produksjonskapasitet i Norge og Norden, dvs. styrking av kraftbalansen.
 • Politiske målsetninger om satsing på miljøvennlig gasskraftteknologi.
 • Tilgjengelig naturgass og eksisterende infrastruktur for deponering av CO2 i forbindelse med Snøhvitfeltet.
 • Forbedre effektsituasjonen i Finnmark om vinteren. Utbyggingen vil kreve etablering av følgende anlegg:
 • Gassrørledning fra ilandføringsterminalen på Melkøya
 • Rørledning for transport av fraskilt CO2 til Melkøya
 • Gasskraftverk med transformatorstasjon
 • Kraftledning (jordkabel) fra kraftverket til eksisterende nett

  Renser billigere

  En viktig barriere mot utbygging av tradisjonell gasskraft (CCGT) har vært at slike kraftverk bidrar til økning av nasjonale klimagassutslipp. Man har lenge ønsket å ta i bruk teknologi som gjør det mulig å separere ut CO2, enten for å deponere den i havet eller undergrunnen, eller bruke den for å oppnå økt utvinning i petroleumsreservoarer. Slik teknologi finnes, men den medfører en dobling av produksjonskostnadene for elektrisitet sammenlignet med dagens CCGT-kraftverk. I følge forskningsstiftelsen Sintef ligger kostnadene for håndtering av CO2 fra 10-12 øre/kwh og oppover. Hammerfest Gasskraft skal benytte seg av renseteknologi som er vesentlig billigere i drift enn de kommersielle løsningene som har vært tilgjengelig hittil. Dermed blir kostnadene for håndtering atskillig (ca. fire ganger) lavere enn tidligere nevnte anslag. Den utseparerte CO2-gassen fra Hammerfest Gasskraft skal, sammen med utskilt gass på Statoils anlegg på Melkøya, returneres til Snøhvitfeltet for deponering i reservoaret.


 •  
    Energifilm


  (klikk for større bilde)